Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Byggsystem > Krypgrundsystem  Legalett byggsystem
Legalett grundsystem - minimerar fukten
Byggsystem för väggar
Bjälklagssystem - perfekt att kombinera med luftburen golvvärme!
Krygrund

Legalett Krypgrundsystem


- ett säkert och kostnadseffektivt byggsystem för krypgrunder

Grundsystemet innehåller allt som behövs för komplett grundmontage. Redan i grundutförande ingår allt från balkformar, isolering och tätskikt till montagehjälpmedel och ritningar som ett paket. Den enda komplettering som behövs är själva betongen för att gjuta grundbalkarna.

De prefabricerade balkformarna består av EPS, som kvarsittande isolerformar för platsgjutning av ett obrutet balksystem av betong. Sockel-ytskikt är färdigt och utgörs av fibercement med bearbetad yta för ett tilltalande utseende.
Anpassad armering till balksystemet levereras som färdiga armeringskorgar, för snabbt och enkelt montage. Isolering mot mark utgörs av 200 mm obruten EPS.

 

Legalett krypgrund

Konstruktionen görs diffusionstät med täta omslutande betongbalkar med obruten betong och folie eller membran som tätskikt mot mark. Detta för att förhindra att fuktig luft ska kunna förorsaka mögelproblem genom inträngning i kryprummet.

Mer information... (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Legalett krypgrund